viernes, julio 19, 2024
ActualitatConcursos

XV Concurs Juvenil de Literatura en Valencià “PASCUAL GARCIA”

BASES:

  1. Característiques

Poden concórrer tots els escolars que cursen estudis a Novelda, amb edats compreses entre els 12 i els 18 anys, amb una sola obra, atenent a aquestes tres categories:

  1. 1r cicle d’ESO.
  2. 2n cicle d’ESO.
  3. Batxillerat.

Les obres que es presenten han de ser inèdites, redactades en Valencià i amb tema lliure.

  1. Presentació i termini

El treball ha de tenir una extensió mínima de dos fulls i una màxima de cinc DIN-A4, mecanografiat o amb ordinador amb una lletra de 12 punts, a doble espai i per una sola cara.

S’ha de presentar per quadruplicat signat amb pseudònim i indicant el curs de l’alumne. Cal acompanyar en un sobre tancat amb el mateix pseudònim, el nom de l’alumne, el curs i el centre educatiu on realitza els seus estudis.

Cal lliurar el treball al Centre Cultural Gómez-Tortosa, al carrer Major, nº 6, abans del dia 21 de maig de 2021.

  1. Premis

S’estableixen tres premis per cada categoria (1r cicle d’ESO, 2n cicle d’ESO i Batxillerat) :

1r premi: 200 euros
2n premi : 100 euros
3r premi: 50 euros.

  1. Jurat

Un jurat nomenat per la Corporació emetrà el veredicte dels premis i estarà facultat per a declarar-ne deserts i solucionar qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, sent les seues decisions irrevocables.

  1. Les obres guardonades quedaran en propietat de l’Ajuntament, que se’n reservarà el dret de publicació.
The following two tabs change content below.

Cultura Oberta

Cultura Oberta és un espai digital per a la Cultura en Novelda. Agenda Cultural, noticies d'actualitat, entrevistes, articles i molta, molta informació sobre la cultura que ens interessa als novelders i novelderes.

Cultura Oberta

Cultura Oberta és un espai digital per a la Cultura en Novelda. Agenda Cultural, noticies d'actualitat, entrevistes, articles i molta, molta informació sobre la cultura que ens interessa als novelders i novelderes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *